Kostelec na Hané - oknihovne
Kostelec na Hané

Městská knihovna v Kostelci na Hané prošla za svou dobu existence dlouhým vývojem na jehož konci jsou nynější moderní prostory v budově nové školy. Počátky knihovnictví a knihovny sahají do 30. let dvacátého století a tvoří řadu dobrovolných knihovníků, kteří ji spravovali a rozvíjeli její činnost. Jejich práci bude věnovaná samostatná kapitola.
            V roce 1975 došlo k profesionalizaci knihovnické práce v Kostelci na Hané.
            Knihovna záhy převzala střediskovou funkci a starala se též o 19 knihoven v okolních obcích (od Drahanska až po Vrbátky).
Po transformaci knihovnictví na okrese Prostějov se v roce 1998 stala samostatnou knihovnou. Nynější nové a útulné prostředí vytváří předpoklady k dalšímu rozvoji knihovny směrem k příštímu tisíciletí.
Svým čtenářům nabízí téměř 15 000 svazků a 19 titulů časopisů. Fond je zpracováván v knihovnickém programu Lanius a po dalším technickém dovybavení se budou čtenáři s ním seznamovat přes počítač. Knihovna je napojena na internet a do dvou roků bude prezentovat i svoje sbírky na internetu.
V prostorách knihovny realizujeme čtenářské besedy, dle dohody s vyučujícími, kde jsou žáci přímo v knihovně seznamováni s poznatky, které doplňují jejich vědomosti.
            Knihovna nestojí v regionu osamoceně, ale rozvíjí spolupráci s Městskou knihovnou v Prostějově a knihovnami ostatních obcí. Počet čtenářů se pohybuje v posledních letech kolem 500 a počet výpůjček kolem čísla 22 000.

Jaroslav Preč
knihovník

aktualizováno: 3.5.2013